Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych przynosi mnóstwo benefitów nie tylko dla środowiska, ale również dla naszego portfela. Jednym z tego typu rozwiązań jest montaż instalacji PV, dzięki której możliwe jest generowanie prądu przez promienie słoneczne. Aby inwestycja przynosiła pożądane zyski, należy najpierw obliczyć odpowiednią dla danego budynku moc systemu. W jaki sposób to zrobić i co jeszcze wziąć pod uwagę dobierając instalację fotowoltaiczną?

Najważniejszy czynnik – moc instalacji

Przed montażem fotowoltaiki należy najpierw realnie oszacować dotychczasowe zapotrzebowanie energetyczne danego budynku. Warto pamiętać, że moc instalacji fotowoltaicznej nie powinna produkować w ciągu roku więcej energii, niż wynosi jej roczne zużycie. W przeciwnym wypadku może dojść do przewymiarowania, czyli konieczności oddania nadwyżek prądu do sieci publicznej. Szacunek wielkości powinien więc bazować na rachunkach za prąd z poprzedniego roku oraz uwzględniać przyszłe inwestycje, które mogą zwiększyć zapotrzebowanie energetyczne, jak np. zakup pompy ciepła. 
Warunki klimatyczne panujące w naszym kraju pozwalają instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 kWp wyprodukować ok. 1000 kWh energii elektrycznej w skali roku.  Warto również pamiętać, że za każdą 1 kWh energii wprowadzonej do sieci konsument może odebrać 0,8 kWh energii dla instalacji do 10 kWp oraz 0,7 kWh dla instalacji powyżej 10 kWp. Strata energii wynika m.in. z usługi magazynowania jej przez dystrybutora. 

Co z przestrzenią montażową?

Oprócz odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej istnieje kilka innych czynników, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem paneli. Jest to przede wszystkim przestrzeń montażowa, czyli miejsce, w którym planujemy umieścić ogniwa. Musi to być obszar odpowiednio nasłoneczniony, więc należy uwzględnić wysokość i rozkład budynków oraz drzew wokół punktu montażu instalacji. Jeśli planujemy umieścić panele na gruncie, powinniśmy upewnić się również, że jest odpowiednio obszerny i ukształtowany. 
Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu wymaga dodatkowo wcześniejszego sprawdzenia jego wielkości, azymutu południowej połaci oraz kąta nachylenia względem gruntu. W przypadku starych budynków i jakichkolwiek ubytków w pokryciu dachowym, należy uprzednio je naprawić i upewnić się co do stanu i wytrzymałości połaci. Istotny jest również materiał, z którego wykonany jest dach, gdyż to on decyduje o wyborze odpowiedniej konstrukcji wspierającej panele fotowoltaiczne.