Instalacja gazowa w domu to niewątpliwie wygoda i oszczędności. Tworzy ją układ przewodów i urządzeń prowadzonych znajdujących się zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz obiektu budowlanego wraz z wraz z armaturą, kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz przewodami spalinowym. Z jakich elementów składa się instalacja gazowa w domu? O tym, w dzisiejszym wpisie.

Rodzaje instalacji gazowych i sposoby wykorzystania gazu w domu

Gaz w domach jednorodzinnych może być wykorzystywany w różnoraki sposób. W przypadku domów możemy mówić o instalacji gazowej dostarczane w dwóch formach:

  • LPG, czyli gaz dostarczany w zbiornikach na gaz płynny, umieszczanych na zewnątrz budynków,
  • gaz ziemny – możliwy do zainstalowania w tych budynkach, przy których przebiega sieć instalacji gazowej.

Można wyróżnić trzy podstawowe obszary wykorzystywania gazu w gospodarstwach domowych. Mowa tu o ogrzewaniu budynków, pozyskiwaniu ciepłej wody oraz do gotowania. Zaletą instalacji gazowej jest niewątpliwie fakt, iż cała instalacja nie jest droga, stosunkowo mało czasochłonna, a do tego prosta w obsłudze i praktycznie bezawaryjna. Wybór konkretnego rodzaju instalacji gazowej nie jest do końca zależny od klienta, gdyż tak jak wspominaliśmy, wariant z gazem ziemnym jest uwarunkowany bliskością sieci instalacji gazowej. Na pewno jednak porównując gaz do innych nośników energii (olej, paliwo, stałe, gaz), system ogrzewania gazem jest najkorzystniejszy. Celem uniknięcia pomyłki inwestycyjnej zawsze zalecamy wcześniejszą wielopłaszczyznową analizę wyboru nośnika energii, biorąc do oceny takie parametry jak łatwość dostępu na lokalnym rynku, możliwość wyboru dostawców, koszt budowy instalacji gazowej (w tym instalacji grzewczej i kotłowni), bezpieczeństwo, wrażliwość ceny na notowania paliw oraz względy ekologiczne. Dobra informacja jest taka, że gdy w momencie budowy instalacji gazowej wiemy, że sieć instalacji gazowej ma być w najbliższym czasie poprowadzona również w pobliżu danej posesji można na etapie projektowania i budowy domu tak dobrać i zamontować przyłącza, aby później zmiana LPG na gaz ziemny była szybka i nie wymagała nakładu dużych środków na wymianę pieca.

Wykonanie instalacji gazowej w domu jednorodzinnym

Przystępując do montażu instalacji gazowej w domu, należy pamiętać, że bezwzględnie wymaga ona uzyskania wcześniejszego pozwolenia na budowę, którego wydanie oparte jest na przedstawionym przez inwestora projekcie instalacji gazowej. Może go wykonać jedynie osoba o konkretnych uprawnieniach. Projekt instalacji gazowej musi uwzględniać warunki techniczne budynku. Niezbędna jest też umowa przyłączeniowa z dostawcą gazu, która określa termin rozpoczęcia odbioru gazu w danym terminie. Umowę podpisuje się  dostawcą już po wykonaniu instalacji. Konieczne jest również uzyskanie opinii kominiarskiej. Zatem do tego czasu instalacja gazowa wewnętrzna od szafki gazowej do domu i wewnątrz budynku musi być gotowa do użytku.

Instalacja gazowa domu jednorodzinnego składa się z przyłącza poprowadzonego od gazociągu, kurka głównego i dopływu rozdzielczego, a także z szafki gazowej z gazomierzem, pionu, jak również z przewodów użytkowych skierowanych do urządzeń gazowych. Wewnątrz budynku rury muszą być poprowadzone według konkretnych zasad, nie tylko jeśli chodzi o sam montaż instalacji gazowej. Rury gazowe muszą np. być poprowadzone względem instalacji elektrycznej w określonej przepisami bezpiecznej odległości. Dystans rur gazowych względem gniazd, łączników i innych iskrzących urządzeń elektrycznych musi wynosić nie mniej niż 60 cm, a od pionowych przewodów wodnych i centralnego ogrzewania – nie mniej niż 10 cm. Co do materiałów, to najczęściej do budynku przyłącze wykonuje się z rur z polietylenu o średnicy DN32.

Wewnątrz domu instalacja gazowa może być wykonana z rur stalowych czarnych (bez szwu lub ze szwem) łączonych przez spawanie albo z rur miedzianych twardych łączonych przez lutowanie. Dopuszczana jest także instalacja wykonana z miedzi łączonej zaciskowo. Rury stalowe stosuje się na zewnątrz, a miedziane wewnątrz budynku. Wszystkie materiały i urządzenia użyte do budowy instalacji muszą być dopuszczone do stosowania w instalacjach gazowych na terenie Polski.