Rekuperacja to proces pozwalający na wentylację pomieszczeń budynku, a przy tym odzyskiwanie energii cieplnej. Odbywa się on dzięki zaawansowanemu urządzeniu, które określa się mianem rekuperatora. Jest to główny element systemu wentylacji wykorzystywanego w nowoczesnym budownictwie. Zasada działania instalacji opiera się na wyprowadzeniu z pomieszczeń zużytego powietrza, a następnie odzyskaniu z niego ciepła, które zostaje doprowadzone do dalszego obiegu. W poniższym artykule omawiamy szczegółowy przebieg procesu rekuperacji oraz najważniejsze zalety wynikające z instalacji systemu.

W jaki sposób przebiega rekuperacja?

Na zewnątrz budynku montowana jest czerpnia, czyli urządzenie pobierające powietrze, które następnie poprzez kanały wentylacyjne przekazane zostaje do wymiennika ciepła znajdującego się w centrali. Wymiennik ciepła to serce systemu, odpowiadające za ogrzewanie powietrza zimą i chłodzenie w porze letniej. Następnie poprzez kanały wentylacyjne jest ono przekazywane do pomieszczeń znajdujących się w budynku. Tam dochodzi do zanieczyszczenia powietrza, które zostaje wyciągnięte za pośrednictwem kratek wywiewnych prowadzących poprzez filtr do rekuperatora, gdzie dochodzi do odzyskania ciepła, co umożliwia ponowne ogrzanie budynku przy mniejszym zużyciu energii.

Rekuperacja – jakich korzyści możesz oczekiwać?

Do najważniejszych zalet wynikających z instalacji systemu rekuperacji zaliczyć można stały dopływ świeżego powietrza oraz jego efektywne oczyszczanie dzięki specjalnym filtrom. System niweluje także konieczności wietrzenia pomieszczeń tradycyjnymi metodami, przez co dom staje się miejscem przyjaznym dla alergików. Ponadto wentylacja tego typu eliminuje nadmiar pary wodnej odpowiedzialnej za tworzenie pleśni i grzybów.