Pompa ciepła to system ogrzewania domu i wody użytkowej, który umożliwia czerpanie ciepła odnawialnych źródeł energii, jakimi są powietrze, wody podziemne lub grunt. Pompa ciepła jest rozwiązaniem ekologicznym i ekonomicznym – pozwala na ograniczenie kosztów związanych z ogrzewaniem domu, a także obniża emisję dwutlenku węgla do atmosfery. Kolejnymi zaletami opisywanej instalacji grzewczej jest jej komfortowość, na którą składa się m.in. bezobsługowość systemu, a także sposób jego montażu, który nie wymaga wybudowania komina. Zapoznaj się z poniższym tekstem, by dowiedzieć się, w jaki sposób działa pompa ciepła.

Jak działa pompa ciepła?

Aby móc zrozumieć z pozoru skomplikowaną zasadę działania pompy ciepła, warto zapoznać się z budową instalacji, na którą składają się trzy obiegi: system dolnego źródła ciepła, pompa ogrzewająca, a także system rozprowadzania ciepła po domu, nazywany także górnym źródłem ciepła.

Pierwszym etapem procesu jest pobieranie energii przez dolne źródło ciepła, którego najistotniejszą częścią jest niezamarzająca ciecz o temperaturze niższej od temperatury otoczenia. Różnica pomiędzy temperaturami pozwala na przekazanie ciepła cieczy znajdującej się wewnątrz instalacji. W przypadku powietrznej pompy źródłem tej energii jest powietrze, które zostaje zassane przez wentylatory i przekazane bezpośrednio do ogrzewającej go pompy ciepła.

Ciecz, którą najczęściej jest roztwór glikolu, przekazuje pobrane ciepło do drugiego obiegu systemu, w którym znajduje się czynnik chłodniczy. Tam też dochodzi do wymiany energii pomiędzy pierwszym a drugim obiegiem instalacji – ciepło z cieczy przekazane zostaje do czynnika chłodniczego, który zaczyna wrzeć i zmienia swój stan skupienia na gazowy. Sprężarka, która pod działaniem wysokiego ciśnienia, spręża wytworzony gaz, zwiększając jego temperaturę. Następnie w zaworze czynnik ulega skraplaniu, a podgrzana woda trafia do ostatniego obiegu.

Zasada działania trzeciego obiegu systemu polega na rozprowadzeniu podgrzanego czynnika, który za pomocą instalacji grzewczej trafia do kaloryferów, a także zbiorników wody grzewczej lub użytkowej.

Pompa ciepła jest rozwiązaniem gwarantującym obniżenie kosztów ogrzewania domów, ale przyczynia się także do redukcji śladu węglowego człowieka. Do najczęściej pojawiających się obaw związanych z instalacją są te, które dotyczą efektywności działania w niskich temperaturach powietrza. Warto więc nadmienić, iż dostępne na rynku pompy ciepła doskonale sprawdzają się w temperaturach od -25 stopni Celsjusza do +45 stopni. Oznacza to, że prawidłowo dobrana i zamontowana instalacja pozwoli na ogrzanie domu nawet w trakcie wyjątkowo surowej zimy.